Ideą Easy Trade International jest promocja polskich firm i towarów w krajach arabskich oraz produktów zagranicznych w Polsce. Nawiązujemy wzajemne kontakty i likwidujemy granice istniejące w handlu międzynarodowym.